Dự báo thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Điện Biên

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ thời tiết Điện Biên
Thấp/Cao

20°/

20°

Độ ẩm
Độ ẩm

47 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.82 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:00/06:22

Nhiệt độ Điện Biên

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Điện Biên
36° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Điện Biên
24° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
34° / 32°

Thời tiết Điện Biên theo giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 02/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.19 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 03/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.22 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 04/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.18 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 05/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.03 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 06/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.97 km/h

22° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

41°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.15 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.23 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.4 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.27 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 12/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.81 km/h

22° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 13/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.99 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 14/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.82 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 km/h

25° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 16/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Lượng mưa Điện Biên những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

460.63

NH3

1.66

NO

0.02

NO2

1.52

O3

6.26

PM10

53.4

PM2.5

51.3

SO2

0.29

Bình minh

05:47 am

Hoàng hôn

06:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Điện Biên
Dự báo thời tiết Điện Biên