Dự báo thời tiết Quảng Bình

Dự báo thời tiết Quảng Bình

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết Quảng Bình
Thấp/Cao

31°/

31°

Độ ẩm
Độ ẩm

72 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.57 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:22

Nhiệt độ Quảng Bình

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Quảng Bình
30° / 36°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Quảng Bình
25° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
27° / 30°

Thời tiết Quảng Bình theo giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 23/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.59 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 24/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.46 km/h

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 25/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.35 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 26/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.64 km/h

29° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 28/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.33 km/h

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/05
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.37 km/h

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/05
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.98 km/h

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 31/05
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.31 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 01/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.94 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 02/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.93 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 03/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.25 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.96 km/h

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.68 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.46 km/h

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình trong 12h tới

Lượng mưa Quảng Bình những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

514.03

NH3

1.06

NO

0.05

NO2

1.11

O3

45.42

PM10

15.22

PM2.5

14.64

SO2

0.34

Bình minh

05:19 am

Hoàng hôn

06:28 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Bình

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Quảng Bình
Dự báo thời tiết Quảng Bình