Dự báo thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Lai Châu

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết Lai Châu
Thấp/Cao

32°/

32°

Độ ẩm
Độ ẩm

24 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.91 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:25/06:11

Nhiệt độ Lai Châu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Lai Châu
32° / 30°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Lai Châu
24° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 28°

Thời tiết Lai Châu theo giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.81 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 05/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.46 km/h

19° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.77 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.95 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 08/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.45 km/h

18° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.58 km/h

16° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.68 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.33 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 15/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.09 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 16/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.21 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 km/h

21° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 km/h

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Lượng mưa Lai Châu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

514.03

NH3

3.8

NO

0.04

NO2

0.32

O3

76.53

PM10

34.55

PM2.5

32.49

SO2

0.83

Bình minh

06:11 am

Hoàng hôn

06:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lai Châu

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Lai Châu
Dự báo thời tiết Lai Châu