Dự báo thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Lai Châu

23°

mây rải rác

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Lai Châu
Thấp/Cao

23°/

23°

Độ ẩm
Độ ẩm

50 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.78 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:58/06:21

Nhiệt độ Lai Châu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Lai Châu
36° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Lai Châu
26° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
23° / 23°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
33° / 31°

Thời tiết Lai Châu theo giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 02/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 5.3 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 03/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.72 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 04/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.91 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 05/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.71 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 06/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.45 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 07/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.28 km/h

23° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 km/h

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.83 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.01 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.12 km/h

22° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 14/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.9 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3 km/h

24° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 16/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Lượng mưa Lai Châu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

627.52

NH3

10.01

NO

0

NO2

3.13

O3

36.48

PM10

53.49

PM2.5

50.31

SO2

0.63

Bình minh

05:45 am

Hoàng hôn

06:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lai Châu

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Lai Châu
Dự báo thời tiết Lai Châu