Dự báo thời tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết Gia Lai

20°

mây rải rác

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ thời tiết Gia Lai
Thấp/Cao

20°/

20°

Độ ẩm
Độ ẩm

96 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.66 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:40/05:56

Nhiệt độ Gia Lai

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Gia Lai
34° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Gia Lai
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
27° / 28°

Thời tiết Gia Lai theo giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.58 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:56

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.9 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.54 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.04 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.3 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.87 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.23 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.14 km/h

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.88 km/h

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.36 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.03 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:33/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 14/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.35 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.59 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 16/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.21 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai trong 12h tới

Lượng mưa Gia Lai những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

277.04

NH3

0.5

NO

0

NO2

0.78

O3

33.62

PM10

5.08

PM2.5

4.03

SO2

0.19

Bình minh

05:30 am

Hoàng hôn

05:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Gia Lai

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Gia Lai
Dự báo thời tiết Gia Lai