Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên
Thấp/Cao

36°/

36°

Độ ẩm
Độ ẩm

14 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.65 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:26/06:13

Nhiệt độ Huyện Điện Biên

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Điện Biên - Điện Biên
36° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Điện Biên - Điện Biên
22° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
17° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 29°

Thời tiết Huyện Điện Biên theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.97 km/h

17° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.92 km/h

17° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.69 km/h

18° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2 km/h

18° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.05 km/h

18° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 km/h

16° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.13 km/h

17° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.99 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.1 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.27 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 15/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.08 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 16/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.82 km/h

20° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 17/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.1 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 18/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.81 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

467.3

NH3

1.35

NO

0.04

NO2

0.33

O3

70.1

PM10

27.83

PM2.5

26.69

SO2

1.73

Bình minh

06:12 am

Hoàng hôn

06:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên

Thời tiết những nơi khác