Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

22°

mây thưa

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

49 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.35 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:01/06:22

Nhiệt độ Điện Biên Phủ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Điện Biên Phủ - Điện Biên
36° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Điện Biên Phủ - Điện Biên
25° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
32° / 30°

Thời tiết Điện Biên Phủ theo giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 01/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.47 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 02/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.43 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 03/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.37 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 04/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.71 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 05/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.03 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 06/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2 km/h

21° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

41°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.47 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.72 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 10/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.57 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 11/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.43 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 12/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.83 km/h

21° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 13/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2 km/h

23° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 14/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.54 km/h

22° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

41°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.74 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Phủ trong 12h tới

Lượng mưa Điện Biên Phủ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Phủ những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

363.83

NH3

0.74

NO

0.35

NO2

0.87

O3

0.79

PM10

52.98

PM2.5

50.04

SO2

0.24

Bình minh

05:48 am

Hoàng hôn

06:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên Phủ

Thời tiết những nơi khác