Dự báo thời tiết Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Đắk Lắk

20°

mây thưa

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ thời tiết Đắk Lắk
Thấp/Cao

20°/

20°

Độ ẩm
Độ ẩm

84 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.7 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:43/05:58

Nhiệt độ Đắk Lắk

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Đắk Lắk
35° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Đắk Lắk
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 29°

Thời tiết Đắk Lắk theo giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.06 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.67 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 06/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.76 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 07/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.42 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 08/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.34 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 09/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.62 km/h

21° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 10/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.16 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.62 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 13/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.87 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 14/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.48 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 16/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk trong 12h tới

Lượng mưa Đắk Lắk những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

267.03

NH3

0.31

NO

0

NO2

1.18

O3

13.77

PM10

11.29

PM2.5

7.68

SO2

0.13

Bình minh

05:33 am

Hoàng hôn

05:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đắk Lắk

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Đắk Lắk
Caption