Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên
Thấp/Cao

23°/

23°

Độ ẩm
Độ ẩm

36 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.25 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:24/06:12

Nhiệt độ Huyện Tuần Giáo

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Tuần Giáo - Điện Biên
32° / 30°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Tuần Giáo - Điện Biên
22° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 27°

Thời tiết Huyện Tuần Giáo theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.65 km/h

18° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.85 km/h

18° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.01 km/h

18° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.96 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 km/h

16° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.62 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.37 km/h

15° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.3 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.02 km/h

16° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.66 km/h

18° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 15/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.94 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 16/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.82 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:14/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

18° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.05 km/h

16° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.55 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Tuần Giáo những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

347.14

NH3

1.43

NO

1.17

NO2

3.86

O3

11.09

PM10

29.27

PM2.5

26.73

SO2

0.98

Bình minh

06:10 am

Hoàng hôn

06:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuần Giáo

Thời tiết những nơi khác