Dự báo thời tiết Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Lâm Đồng

33°

mây rải rác

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết Lâm Đồng
Thấp/Cao

33°/

33°

Độ ẩm
Độ ẩm

34 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.91 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:00/05:56

Nhiệt độ Lâm Đồng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Lâm Đồng
33° / 32°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Lâm Đồng
19° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 26°

Thời tiết Lâm Đồng theo giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.75 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:56

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.93 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:56

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.15 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:56

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 07/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.17 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:56

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 08/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.3 km/h

17° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.85 km/h

17° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 10/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.92 km/h

17° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.49 km/h

18° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.41 km/h

18° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.43 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 14/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.36 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 15/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.26 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 16/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.88 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 17/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 18/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.51 km/h

17° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 12h tới

Lượng mưa Lâm Đồng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

347.14

NH3

0.77

NO

0.06

NO2

0.84

O3

77.25

PM10

10.39

PM2.5

9.02

SO2

0.32

Bình minh

05:51 am

Hoàng hôn

05:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Lâm Đồng

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Lâm Đồng
Dự báo thời tiết Lâm Đồng