Dự báo thời tiết Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Tủa Chùa - Điện Biên

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Tủa Chùa - Điện Biên
Thấp/Cao

23°/

23°

Độ ẩm
Độ ẩm

50 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.03 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:59/06:21

Nhiệt độ Huyện Tủa Chùa

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Tủa Chùa - Điện Biên
28° / 28°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Tủa Chùa - Điện Biên
19° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 26°

Thời tiết Huyện Tủa Chùa theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Tủa Chùa những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 01/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.52 km/h

15° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 02/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.73 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 03/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.56 km/h

17° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 04/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3 km/h

18° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 05/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.58 km/h

17° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 06/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.12 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.99 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.59 km/h

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 09/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.52 km/h

13° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.23 km/h

14° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

16° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.78 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 13/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.72 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 14/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 15/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.86 km/h

15° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tủa Chùa trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Tủa Chùa những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tủa Chùa những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

620.84

NH3

0.36

NO

0.85

NO2

4.93

O3

31.83

PM10

36.49

PM2.5

35.46

SO2

0.97

Bình minh

05:46 am

Hoàng hôn

06:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tủa Chùa

Thời tiết những nơi khác