Dự báo thời tiết Hà Nội

Thời tiết sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm không khí
Độ ẩm

100 %

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

1.4 km

Tốc độ gió
Gió

0.51 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:50/06:10

T7 01/04
mưa nhẹ
Dự báo lượng mưa 1.24mm

mưa nhẹ

21° / 28°
CN 02/04
mưa nhẹ
Dự báo lượng mưa 3.35mm

mưa nhẹ

23° / 31°
T2 03/04
mưa nhẹ
Dự báo lượng mưa 0.11mm

mưa nhẹ

23° / 32°