Dự báo thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An

37°

mây cụm

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết Long An
Thấp/Cao

37°/

37°

Độ ẩm
Độ ẩm

34 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.35 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:08/06:05

Nhiệt độ Long An

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Long An
37° / 39°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Long An
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 32°

Thời tiết Long An theo giờ

Dự báo thời tiết Long An những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.4 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 05/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.65 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 06/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.28 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.58 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.04 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.4 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 10/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.2 km/h

27° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.7 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.26 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.07 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 14/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.68 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 15/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.74 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 16/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.43 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 17/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.85 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 18/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.42 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:06

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long An trong 12h tới

Lượng mưa Long An những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long An những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

353.81

NH3

2.82

NO

0.12

NO2

1.46

O3

117.3

PM10

18.69

PM2.5

11.57

SO2

1.65

Bình minh

06:00 am

Hoàng hôn

06:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Long An

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Long An
Dự báo thời tiết Long An