Dự báo thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết Bình Dương
Thấp/Cao

32°/

32°

Độ ẩm
Độ ẩm

48 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.06 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:06/06:03

Nhiệt độ Bình Dương

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Bình Dương
33° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Bình Dương
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 32°

Thời tiết Bình Dương theo giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 8.02 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 05/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.7 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 06/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.28 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.88 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.16 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.94 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.28 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 11/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.78 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.57 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.51 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 14/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 9.45 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 15/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.08 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 16/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.17 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 8.87 km/h

26° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 18/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.16 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương trong 12h tới

Lượng mưa Bình Dương những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

520.71

NH3

4.5

NO

0.46

NO2

5.83

O3

177.38

PM10

40.11

PM2.5

30.01

SO2

17.41

Bình minh

05:58 am

Hoàng hôn

06:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Dương

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Bình Dương
Dự báo thời tiết Bình Dương