Dự báo thời tiết Huyện Mường Ảng - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Mường Ảng - Điện Biên

35°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mường Ảng - Điện Biên
Thấp/Cao

35°/

35°

Độ ẩm
Độ ẩm

19 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.11 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:07/06:18

Nhiệt độ Huyện Mường Ảng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mường Ảng - Điện Biên
35° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mường Ảng - Điện Biên
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
34° / 32°

Thời tiết Huyện Mường Ảng theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Ảng những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.48 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.31 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.82 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.86 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.2 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 km/h

18° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.46 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.58 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 01/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.97 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.91 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.23 km/h

24° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.5 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.83 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.04 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.49 km/h

21° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Ảng trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mường Ảng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Ảng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

307.08

NH3

0.67

NO

0.24

NO2

1.84

O3

53.64

PM10

6.56

PM2.5

5.79

SO2

0.83

Bình minh

05:54 am

Hoàng hôn

06:23 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Ảng

Thời tiết những nơi khác