Dự báo thời tiết Bình Định

Dự báo thời tiết Bình Định

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết Bình Định
Thấp/Cao

28°/

28°

Độ ẩm
Độ ẩm

80 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.84 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:14

Nhiệt độ Bình Định

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Bình Định
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Bình Định
27° / 30°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
27° / 30°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 32°

Thời tiết Bình Định theo giờ

Dự báo thời tiết Bình Định những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.24 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:24/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 21/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.47 km/h

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:24/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 22/07
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 8.03 km/h

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:24/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 23/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.61 km/h

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 24/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.81 km/h

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 25/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.59 km/h

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:25/06:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 26/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.8 km/h

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 27/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.16 km/h

29° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 28/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.35 km/h

29° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 29/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.12 km/h

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:26/06:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 30/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.71 km/h

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 31/07
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.89 km/h

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 01/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 9.73 km/h

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 02/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 9.33 km/h

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 03/08
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 9.23 km/h

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:27/06:10

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định trong 12h tới

Lượng mưa Bình Định những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

440.6

NH3

2

NO

0

NO2

2.08

O3

27.9

PM10

1.49

PM2.5

1.24

SO2

0.68

Bình minh

05:28 am

Hoàng hôn

06:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Định

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Bình Định
Dự báo thời tiết Bình Định