Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

21°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

37 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.42 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:07/06:20

Nhiệt độ Huyện Nậm Pồ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
34° / 31°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
21° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
17° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 28°

Thời tiết Huyện Nậm Pồ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 26/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.85 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 27/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.96 km/h

16° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 km/h

17° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 km/h

16° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.6 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.66 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 01/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.98 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 02/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.79 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 03/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.86 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 04/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.55 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 km/h

18° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.45 km/h

15° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.61 km/h

17° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 km/h

18° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 km/h

17° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Nậm Pồ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

614.17

NH3

1.52

NO

0

NO2

2.01

O3

19.49

PM10

80.63

PM2.5

79.31

SO2

0.28

Bình minh

05:53 am

Hoàng hôn

06:25 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Pồ

Thời tiết những nơi khác