Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
Thấp/Cao

24°/

24°

Độ ẩm
Độ ẩm

93 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

6.455 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.84 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:58/05:57

Nhiệt độ Huyện Nậm Pồ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Nậm Pồ - Điện Biên
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
24° / 25°

Thời tiết Huyện Nậm Pồ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.84 km/h

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 01/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.9 km/h

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:56

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 02/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.08 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:55

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 03/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.05 km/h

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 04/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.94 km/h

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 05/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 06/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.18 km/h

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 07/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.09 km/h

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:51

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 08/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.62 km/h

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:50

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 09/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.53 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:49

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 10/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.16 km/h

17° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:48

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 11/10
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.25 km/h

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:47

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 12/10
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.02 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:46

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 13/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.04 km/h

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:45

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 14/10
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.04 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:44

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Nậm Pồ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nậm Pồ những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

337.12

NH3

0.12

NO

0.03

NO2

0.4

O3

32.9

PM10

2.8

PM2.5

2.73

SO2

0.09

Bình minh

06:03 am

Hoàng hôn

05:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nậm Pồ

Thời tiết những nơi khác