Dự báo thời tiết Phú Yên

Dự báo thời tiết Phú Yên

31°

mây thưa

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết Phú Yên
Thấp/Cao

31°/

31°

Độ ẩm
Độ ẩm

46 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.09 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:58/05:53

Nhiệt độ Phú Yên

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Phú Yên
31° / 32°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Phú Yên
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
27° / 27°

Thời tiết Phú Yên theo giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.87 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 05/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.42 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 06/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.66 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 07/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.05 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.33 km/h

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.26 km/h

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.26 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.4 km/h

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.47 km/h

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.89 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.04 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 14/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.32 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.33 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.05 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 17/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.64 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.13 km/h

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Yên trong 12h tới

Lượng mưa Phú Yên những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Yên những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

323.77

NH3

0.86

NO

0.12

NO2

0.85

O3

81.54

PM10

13.41

PM2.5

7.06

SO2

0.98

Bình minh

05:48 am

Hoàng hôn

05:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phú Yên

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Phú Yên
Dự báo thời tiết Phú Yên