Dự báo thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết Bạc Liêu
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm
Độ ẩm

60 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

7.35 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:09/06:08

Nhiệt độ Bạc Liêu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Bạc Liêu
30° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Bạc Liêu
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 30°

Thời tiết Bạc Liêu theo giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 7.52 km/h

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 05/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.89 km/h

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 06/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.42 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 07/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.62 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 8.5 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 10.39 km/h

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
10.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 11.19 km/h

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
11.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 11/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 9.93 km/h

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 12/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 8.06 km/h

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 6.68 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 14/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.99 km/h

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 15/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.05 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.36 km/h

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:08

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 17/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.21 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 18/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 8.56 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:07

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạc Liêu trong 12h tới

Lượng mưa Bạc Liêu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạc Liêu những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

300.41

NH3

2.09

NO

0.07

NO2

0.95

O3

82.97

PM10

15.85

PM2.5

6.06

SO2

0.74

Bình minh

06:01 am

Hoàng hôn

06:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bạc Liêu

Thời tiết những nơi khác

Dự báo thời tiết Bạc Liêu
Dự báo thời tiết Bạc Liêu