Dự báo thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên

30°

mây cụm

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm
Độ ẩm

28 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.95 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:08/06:19

Nhiệt độ Huyện Mường Chà

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mường Chà - Điện Biên
34° / 32°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mường Chà - Điện Biên
25° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
30° / 28°

Thời tiết Huyện Mường Chà theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Chà những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.08 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.37 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.65 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.72 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.94 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.64 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 01/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.76 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 02/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.4 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 03/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.13 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.31 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.63 km/h

20° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Chà trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mường Chà những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Chà những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

323.77

NH3

0.64

NO

0.09

NO2

0.83

O3

62.94

PM10

8.48

PM2.5

8.01

SO2

0.76

Bình minh

05:54 am

Hoàng hôn

06:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Chà

Thời tiết những nơi khác