Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên

34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên
Thấp/Cao

34°/

34°

Độ ẩm
Độ ẩm

17 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.33 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:28/06:14

Nhiệt độ Huyện Mường Nhé

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mường Nhé - Điện Biên
34° / 32°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mường Nhé - Điện Biên
21° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
16° / 15°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 28°

Thời tiết Huyện Mường Nhé theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.84 km/h

16° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/06:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 05/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.27 km/h

17° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 06/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.4 km/h

17° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/06:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.94 km/h

17° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 08/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.08 km/h

16° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 09/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.99 km/h

15° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/06:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 10/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.51 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 km/h

16° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 km/h

17° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.87 km/h

18° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 14/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.03 km/h

19° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:19/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 15/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.88 km/h

18° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:18/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 16/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.28 km/h

19° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:17/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 17/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.22 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:16/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 18/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:15/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mường Nhé những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

380.52

NH3

1.47

NO

0.03

NO2

0.19

O3

60.8

PM10

32.09

PM2.5

30.23

SO2

0.86

Bình minh

06:14 am

Hoàng hôn

06:20 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Nhé

Thời tiết những nơi khác