Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên
Thấp/Cao

20°/

20°

Độ ẩm
Độ ẩm

57 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.54 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:12/06:21

Nhiệt độ Huyện Mường Nhé

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mường Nhé - Điện Biên
35° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mường Nhé - Điện Biên
23° / 22°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 29°

Thời tiết Huyện Mường Nhé theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 23/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.08 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 24/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.39 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 25/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.52 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.47 km/h

18° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.96 km/h

18° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.69 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.35 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.14 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 02/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.16 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.92 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mường Nhé những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Nhé những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

307.08

NH3

8.11

NO

0.07

NO2

2.79

O3

4.6

PM10

8.75

PM2.5

8.04

SO2

0.39

Bình minh

05:58 am

Hoàng hôn

06:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Nhé

Thời tiết những nơi khác