mưa vừa

34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

34°

/

27°

Nhiệt độ
Sáng/Tối:

26°

/

30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.94 mm

Nhiệt độ thời tiết Xã Hòa Thắng vào ngày mai
Thấp/Cao

25°/

34°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

61 %

Tốc độ gió Xã Hòa Thắng vào ngày mai
Gió

2.15 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Bình minh và hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/06:38

Thời tiết Xã Hòa Thắng - Huyện Hữu Lũng ngày mai theo giờ

Chủ nhật 21/07
Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.33 km/h
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

92%

Áp suất không khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.1 km/h
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

92%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.42 km/h
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

86%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.25 km/h
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

66%

Áp suất không khí

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.88 km/h
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

61%

Áp suất không khí

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.72 km/h
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

64%

Áp suất không khí

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.32 km/h
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

85%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

0.71 km/h
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

89%

Lượng mưa Xã Hòa Thắng vào ngày mai

Nhiệt độ Xã Hòa Thắng vào ngày mai

Thời tiết Xã Hòa Thắng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Hòa Thắng
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/06:38

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Hòa Thắng
Thấp/Cao

25°

/

25°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

94%

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.31 km/h

Bình minh

05:22 am

Hoàng hôn

06:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hòa Thắng