Ngày
Đêm
Thứ 7 20/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.66 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
4.66 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

73%

Chủ nhật 21/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.15 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.15 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 2 22/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.91 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 4 24/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.94 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Thứ 5 25/07
mưa cường độ nặng
mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.8 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

993 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

67%

Thứ 6 26/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.21 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

52%

Thứ 7 27/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.51 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.51 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

53%

Chủ nhật 28/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.79 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.79 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Thứ 2 29/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.42 km/h

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

69%

Thứ 3 30/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Thứ 4 31/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.81 km/h

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

69%

Thứ 5 01/08
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.82 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

88%

Thứ 6 02/08
mưa cường độ nặng
mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 3.07 km/h

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
3.07 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

85%

Thứ 7 03/08
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.52 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

63%

Chủ nhật 04/08
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.61 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.61 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hòa Thắng 20 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Hòa Thắng 20 ngày tới

Thời tiết Xã Hòa Thắng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Hòa Thắng
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/06:38

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Hòa Thắng
Thấp/Cao

25°

/

25°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

94%

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.31 km/h

Bình minh

05:22 am

Hoàng hôn

06:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hòa Thắng