Dự báo thời tiết Xã Hòa Thắng - Huyện Hữu Lũng

Dự báo thời tiết Xã Hòa Thắng - Huyện Hữu Lũng

27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Xã Hòa Thắng - Huyện Hữu Lũng
Thấp/Cao

27°/

27°

Độ ẩm
Độ ẩm

91 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

4.892 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.99 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:39

Nhiệt độ Xã Hòa Thắng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Hòa Thắng - Huyện Hữu Lũng
33° / 40°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Hòa Thắng - Huyện Hữu Lũng
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
27° / 27°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
34° / 41°

Thời tiết Xã Hòa Thắng theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Hòa Thắng những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 18/06
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 2.92 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 4 19/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.62 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 20/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.38 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 21/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.15 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:13/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 22/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.57 km/h

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:13/06:39

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 23/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:13/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 24/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.69 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:13/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 25/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.14 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:13/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 26/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.85 km/h

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:14/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 27/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.32 km/h

25° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:14/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 28/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.68 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:14/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 29/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.62 km/h

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 30/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.99 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 01/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.36 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:40

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 02/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:15/06:41

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hòa Thắng trong 12h tới

Lượng mưa Xã Hòa Thắng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hòa Thắng những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

547.41

NH3

2.69

NO

0

NO2

10.71

O3

41.49

PM10

33.86

PM2.5

30.41

SO2

6.97

Bình minh

05:16 am

Hoàng hôn

06:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hòa Thắng

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn