Ngày
Đêm
Thứ 7 20/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.66 km/h

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
4.66 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

73%

Chủ nhật 21/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.15 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.15 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 2 22/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.91 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 4 24/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.94 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.94 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Thứ 5 25/07
mưa cường độ nặng
mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.8 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

993 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

67%

Thứ 6 26/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:22/06:38

Tốc độ gió
Gió
2.21 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hòa Thắng 7 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Hòa Thắng 7 ngày tới

Thời tiết Xã Hòa Thắng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Hòa Thắng
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/06:38

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Hòa Thắng
Thấp/Cao

27°

/

27°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

88%

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

0.96 km/h

Bình minh

05:22 am

Hoàng hôn

06:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hòa Thắng