Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Xã Hòa Thắng Thứ 7 - 20/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°

/

26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°

/

29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.76 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/

31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.66 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/06:38

Lượng mưa Xã Hòa Thắng Thứ 7 - 20/07/2024

Nhiệt độ Xã Hòa Thắng Thứ 7 - 20/07/2024

Chủ nhật - 21/07

Thời tiết Xã Hòa Thắng Chủ nhật - 21/07

34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

34°

/

27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°

/

30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.94 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/

34°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

61 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.15 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/06:38

Lượng mưa Xã Hòa Thắng Chủ nhật - 21/07/2024

Nhiệt độ Xã Hòa Thắng Chủ nhật - 21/07/2024

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Hòa Thắng Thứ 2 - 22/07

34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

34°

/

27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°

/

31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.49 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/

35°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

60 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.91 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/06:38

Lượng mưa Xã Hòa Thắng Thứ 2 - 22/07/2024

Nhiệt độ Xã Hòa Thắng Thứ 2 - 22/07/2024

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Hòa Thắng Thứ 3 - 23/07

34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

34°

/

28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°

/

30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.73 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/

34°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.96 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/06:37

Lượng mưa Xã Hòa Thắng Thứ 3 - 23/07/2024

Nhiệt độ Xã Hòa Thắng Thứ 3 - 23/07/2024

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Hòa Thắng Thứ 4 - 24/07

34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

34°

/

28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°

/

29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.83 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/

34°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.94 km/h

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/06:37

Lượng mưa Xã Hòa Thắng Thứ 4 - 24/07/2024

Nhiệt độ Xã Hòa Thắng Thứ 4 - 24/07/2024

Thời tiết Xã Hòa Thắng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Hòa Thắng
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/06:38

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Hòa Thắng
Thấp/Cao

27°

/

27°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Hòa Thắng
Độ ẩm

88%

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

0.96 km/h

Bình minh

05:22 am

Hoàng hôn

06:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hòa Thắng