Dự báo thời tiết Xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng

Dự báo thời tiết Xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ thời tiết Xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng
Thấp/Cao

37°/

37°

Độ ẩm
Độ ẩm

39 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.67 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:12/06:32

Nhiệt độ Xã Hữu Liên

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng
36° / 39°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng
28° / 30°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
37° / 40°

Thời tiết Xã Hữu Liên theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Hữu Liên những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 31/05
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.71 km/h

25° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:12/06:32

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 01/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.8 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 02/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.89 km/h

27° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 03/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.43 km/h

27° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 04/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.27 km/h

27° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 05/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.33 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 06/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.48 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 07/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.09 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 08/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.98 km/h

25° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 09/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.99 km/h

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 10/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.56 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 11/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.92 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 12/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.55 km/h

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.55 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 13/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.81 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 14/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.74 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:11/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hữu Liên trong 12h tới

Lượng mưa Xã Hữu Liên những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hữu Liên những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

473.98

NH3

3.29

NO

0.14

NO2

2.25

O3

208.86

PM10

86.6

PM2.5

79.5

SO2

7.27

Bình minh

05:11 am

Hoàng hôn

06:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hữu Liên

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn