Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

69 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.57 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/05:57

Nhiệt độ Huyện Đức Trọng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
30° / 29°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
19° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 26°

Thời tiết Huyện Đức Trọng theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 02/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.5 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 03/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 2.18 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.84 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.7 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.49 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.82 km/h

18° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 08/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.85 km/h

17° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 09/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.49 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.52 km/h

18° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 km/h

18° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 2.22 km/h

19° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 5 13/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.39 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 14/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.5 km/h

19° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 15/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.28 km/h

19° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 16/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.44 km/h

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Đức Trọng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

554.09

NH3

9.75

NO

0.01

NO2

7.63

O3

9.21

PM10

22.09

PM2.5

17.8

SO2

1.85

Bình minh

05:33 am

Hoàng hôn

05:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Trọng

Thời tiết những nơi khác