Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

28°

mây cụm

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
Thấp/Cao

28°/

28°

Độ ẩm
Độ ẩm

54 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.52 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:50/05:20

Nhiệt độ Huyện Đức Trọng

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
28° / 28°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
18° / 19°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
25° / 25°

Thời tiết Huyện Đức Trọng theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 01/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.99 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 02/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.53 km/h

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 03/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 km/h

18° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 04/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.75 km/h

17° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 km/h

17° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.71 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.79 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.05 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 09/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.64 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.2 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.09 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 12/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.86 km/h

17° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 4 13/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.5 km/h

17° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 14/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.66 km/h

17° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 15/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.22 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Đức Trọng những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Trọng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

185.25

NH3

0.24

NO

0.12

NO2

0.64

O3

44.35

PM10

0.81

PM2.5

0.56

SO2

0.32

Bình minh

05:58 am

Hoàng hôn

05:25 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Trọng

Thời tiết những nơi khác