Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

19°

mây cụm

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

87 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.74 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:50/05:57

Nhiệt độ Huyện Lâm Hà

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
34° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
20° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 29°

Thời tiết Huyện Lâm Hà theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.49 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 23/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 km/h

18° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 24/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.33 km/h

18° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 6.39 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 6.15 km/h

18° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.54 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.85 km/h

17° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.01 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.75 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.73 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.85 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.57 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.54 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.58 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Hà trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Lâm Hà những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Hà những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

527.38

NH3

1.3

NO

0.11

NO2

4.33

O3

17.17

PM10

25.58

PM2.5

21.66

SO2

1.27

Bình minh

05:40 am

Hoàng hôn

05:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Hà

Thời tiết những nơi khác