Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng
Thấp/Cao

25°/

25°

Độ ẩm
Độ ẩm

49 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.43 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:48/05:57

Nhiệt độ Đà Lạt

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Đà Lạt - Lâm Đồng
30° / 29°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Đà Lạt - Lâm Đồng
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
15° / 15°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
24° / 24°

Thời tiết Đà Lạt theo giờ

Dự báo thời tiết Đà Lạt những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.38 km/h

15° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.95 km/h

16° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.72 km/h

16° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.6 km/h

15° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.92 km/h

15° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.58 km/h

14° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 km/h

14° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.73 km/h

14° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.95 km/h

15° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 km/h

16° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.56 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.39 km/h

14° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.76 km/h

14° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 06/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.79 km/h

15° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt trong 12h tới

Lượng mưa Đà Lạt những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

687.6

NH3

4.37

NO

0.13

NO2

24.68

O3

44.35

PM10

14.65

PM2.5

12.33

SO2

7.45

Bình minh

05:38 am

Hoàng hôn

05:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt

Thời tiết những nơi khác