Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng
Thấp/Cao

25°/

25°

Độ ẩm
Độ ẩm

55 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.01 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:52/05:20

Nhiệt độ Đà Lạt

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Đà Lạt - Lâm Đồng
25° / 25°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Đà Lạt - Lâm Đồng
15° / 15°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
14° / 14°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
18° / 19°

Thời tiết Đà Lạt theo giờ

Dự báo thời tiết Đà Lạt những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.01 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.68 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.68 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.38 km/h

14° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.34 km/h

13° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.88 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.6 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 12/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.78 km/h

14° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 13/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.97 km/h

13° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 14/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.18 km/h

14° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 15/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.59 km/h

13° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 km/h

15° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.72 km/h

15° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.67 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 19/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.36 km/h

15° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt trong 12h tới

Lượng mưa Đà Lạt những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

247

NH3

0.4

NO

0.13

NO2

2.21

O3

50.07

PM10

2.54

PM2.5

2.2

SO2

0.84

Bình minh

06:00 am

Hoàng hôn

05:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Lạt

Thời tiết những nơi khác