Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
Thấp/Cao

26°/

26°

Độ ẩm
Độ ẩm

63 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.21 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:51/06:01

Nhiệt độ Huyện Cát Tiên

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
37° / 36°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
32° / 32°

Thời tiết Huyện Cát Tiên theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 26/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.67 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 27/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.2 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.6 km/h

23° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.37 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.7 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.29 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.93 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Cát Tiên những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

273.71

NH3

2.98

NO

0

NO2

2.38

O3

72.96

PM10

17.9

PM2.5

14.02

SO2

1.94

Bình minh

05:41 am

Hoàng hôn

06:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Tiên

Thời tiết những nơi khác