Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng
Thấp/Cao

24°/

24°

Độ ẩm
Độ ẩm

59 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.34 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:52/05:19

Nhiệt độ Huyện Lạc Dương

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng
24° / 24°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng
15° / 16°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
14° / 14°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
20° / 20°

Thời tiết Huyện Lạc Dương theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 km/h

14° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 km/h

15° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.52 km/h

14° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.52 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 08/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.83 km/h

13° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.99 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 10/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.05 km/h

15° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.85 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 12/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.29 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.16 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 15/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.71 km/h

14° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 16/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.93 km/h

13° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 km/h

14° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.85 km/h

12° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 19/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 km/h

13° / 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Lạc Dương những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Dương những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

230.31

NH3

0.14

NO

0.01

NO2

0.35

O3

57.22

PM10

1.94

PM2.5

1.78

SO2

0.06

Bình minh

06:00 am

Hoàng hôn

05:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Dương

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Lạc Dương