Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

92 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.49 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:47/05:59

Nhiệt độ Huyện Bảo Lâm

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
32° / 31°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
19° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
22° / 23°

Thời tiết Huyện Bảo Lâm theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.79 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 31/03
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 2.02 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 7 01/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.49 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 02/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.85 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 03/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 1.89 km/h

19° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 3 04/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 2.27 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 4 05/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.59 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 06/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.5 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.5 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.53 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.59 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 09/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.54 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 10/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.83 km/h

18° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 11/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.67 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 12/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.81 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 13/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.28 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lâm những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

230.31

NH3

0.73

NO

0.01

NO2

0.68

O3

3.22

PM10

16.16

PM2.5

13.26

SO2

0.14

Bình minh

05:38 am

Hoàng hôn

06:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lâm

Thời tiết những nơi khác