Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu

Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu

18°

mây cụm

Cảm giác như 18°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu
Thấp/Cao

18°/

18°

Độ ẩm
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.22 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:31/05:21

Nhiệt độ Huyện Tân Uyên

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Tân Uyên - Lai Châu
22° / 22°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Tân Uyên - Lai Châu
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 18°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
21° / 21°

Thời tiết Huyện Tân Uyên theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 08/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.36 km/h

18° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 km/h

19° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.92 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.79 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.07 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 13/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.09 km/h

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 14/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.41 km/h

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.74 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 km/h

15° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.57 km/h

14° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.81 km/h

12° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:38/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 20/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.75 km/h

11° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1023 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:38/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 21/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.66 km/h

11° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:39/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 22/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.35 km/h

12° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:39/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Tân Uyên những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Uyên những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

400.54

NH3

0.71

NO

0

NO2

1.84

O3

25.75

PM10

40.91

PM2.5

38.52

SO2

0.41

Bình minh

06:40 am

Hoàng hôn

05:26 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Uyên

Thời tiết những nơi khác