Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu

Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
Thấp/Cao

17°/

17°

Độ ẩm
Độ ẩm

98 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.22 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:54

Nhiệt độ Huyện Sìn Hồ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
17° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
21° / 21°

Thời tiết Huyện Sìn Hồ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 13/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.11 km/h

17° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.11 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:30/06:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 14/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.29 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:54

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 15/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.48 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 16/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.93 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:31/06:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 17/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.15 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/06:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 18/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.07 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/06:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 19/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.24 km/h

17° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:33/06:53

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 20/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.9 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:33/06:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Chủ nhật 21/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.01 km/h

17° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/06:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 22/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.47 km/h

16° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/06:52

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.22 km/h

18° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/06:51

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 24/07
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.98 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/06:51

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 25/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.27 km/h

18° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/06:50

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 26/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.59 km/h

18° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/06:50

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 27/07
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.82 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/06:50

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Sìn Hồ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

507.36

NH3

9.25

NO

0

NO2

11.82

O3

8.94

PM10

6.47

PM2.5

5.68

SO2

1.54

Bình minh

05:37 am

Hoàng hôn

06:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sìn Hồ

Thời tiết những nơi khác