Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu

Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu

13°

mây rải rác

Cảm giác như 13°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
Thấp/Cao

13°/

13°

Độ ẩm
Độ ẩm

99 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.31 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:32/05:22

Nhiệt độ Huyện Sìn Hồ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
14° / 14°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
13° / 12°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
11° / 11°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
14° / 14°

Thời tiết Huyện Sìn Hồ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.99 km/h

11° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

11° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 0.86 km/h

/ 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

9°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.82 km/h

10° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

10°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.91 km/h

11° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.12 km/h

12° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.07 km/h

13° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.39 km/h

12° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 13/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.1 km/h

13° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.1 km/h

12° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:38/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.22 km/h

11° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:38/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.65 km/h

11° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:39/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.22 km/h

/ 11°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

10°/6°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

10°/7°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:39/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.08 km/h

/ 11°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

9°/7°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

5°/8°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:40/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.09 km/h

/ 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

11°/7°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

6°/8°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:40/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Sìn Hồ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

654.22

NH3

7.79

NO

0

NO2

17.31

O3

17.52

PM10

17.3

PM2.5

16.05

SO2

3.25

Bình minh

06:41 am

Hoàng hôn

05:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sìn Hồ

Thời tiết những nơi khác