Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu

Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu

27°

mây rải rác

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
Thấp/Cao

27°/

27°

Độ ẩm
Độ ẩm

21 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.38 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:07/06:18

Nhiệt độ Huyện Sìn Hồ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
28° / 27°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Sìn Hồ - Lai Châu
17° / 16°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
13° / 12°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
26° / 26°

Thời tiết Huyện Sìn Hồ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.69 km/h

13° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 25/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 km/h

15° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 km/h

14° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 km/h

12° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 km/h

13° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.62 km/h

12° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.79 km/h

12° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.98 km/h

13° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.62 km/h

13° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.61 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.46 km/h

14° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

12° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 km/h

13° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 km/h

15° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.09 km/h

14° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Sìn Hồ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

447.27

NH3

3.58

NO

0.39

NO2

5.1

O3

90.12

PM10

12.44

PM2.5

11.57

SO2

1.97

Bình minh

05:53 am

Hoàng hôn

06:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sìn Hồ

Thời tiết những nơi khác