Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu
Thấp/Cao

20°/

20°

Độ ẩm
Độ ẩm

73 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.3 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:35/05:24

Nhiệt độ Huyện Mường Tè

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mường Tè - Lai Châu
23° / 23°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mường Tè - Lai Châu
20° / 20°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
18° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
19° / 19°

Thời tiết Huyện Mường Tè theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.36 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.22 km/h

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 09/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.28 km/h

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.35 km/h

19° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.35 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.21 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:38/05:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 3 12/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1 km/h

19° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:38/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 13/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.92 km/h

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.92 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:39/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 14/12
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.18 km/h

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:39/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 15/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.15 km/h

17° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.15 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:40/05:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 16/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.1 km/h

17° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:41/05:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 17/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.43 km/h

17° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:41/05:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.53 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:42/05:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.49 km/h

14° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:42/05:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 20/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.51 km/h

15° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.51 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:43/05:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 21/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.06 km/h

14° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.06 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:43/05:29

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Tè trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mường Tè những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Tè những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

403.88

NH3

7.03

NO

0

NO2

2.4

O3

27.18

PM10

25.64

PM2.5

24.05

SO2

0.47

Bình minh

06:44 am

Hoàng hôn

05:29 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Tè

Thời tiết những nơi khác