Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu

21°

mây rải rác

Cảm giác như 20°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

54 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.33 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:01/06:23

Nhiệt độ Huyện Mường Tè

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Mường Tè - Lai Châu
36° / 34°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Mường Tè - Lai Châu
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
33° / 31°

Thời tiết Huyện Mường Tè theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 02/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 5.24 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 03/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.04 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 04/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.41 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 4 05/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.23 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 06/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.41 km/h

23° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 07/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.83 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:25

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.54 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 10/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.6 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/06:26

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.99 km/h

22° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

40°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 13/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.63 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/06:27

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 14/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.3 km/h

26° / 42°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

41°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 km/h

25° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

39°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 16/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/06:28

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Tè trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Mường Tè những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Tè những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

330.45

NH3

1.55

NO

0.02

NO2

1.29

O3

8.32

PM10

49.88

PM2.5

47.15

SO2

0.22

Bình minh

05:47 am

Hoàng hôn

06:29 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Tè

Thời tiết những nơi khác