Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

14°

mây cụm

Cảm giác như 13°
Nhiệt độ thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Thấp/Cao

14°/

14°

Độ ẩm
Độ ẩm

89 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.29 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:28/05:21

Nhiệt độ Thành Phố Lai Châu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
23° / 23°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
14° / 13°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
20° / 20°

Thời tiết Thành Phố Lai Châu theo giờ

Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/11
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.4 km/h

13° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 01/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.3 km/h

17° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 02/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.18 km/h

17° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:29/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 03/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.14 km/h

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:30/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 04/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.19 km/h

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 05/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.97 km/h

17° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:31/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 06/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 km/h

14° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 07/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.2 km/h

13° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1021 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:32/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 08/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.19 km/h

15° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.19 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:33/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.6 km/h

15° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.56 km/h

15° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:34/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.91 km/h

17° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:35/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.63 km/h

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.34 km/h

14° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.34 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:36/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 14/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.93 km/h

14° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:37/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu trong 12h tới

Lượng mưa Thành Phố Lai Châu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

547.41

NH3

2.12

NO

0

NO2

4.46

O3

44.35

PM10

69

PM2.5

65.17

SO2

1.31

Bình minh

06:37 am

Hoàng hôn

05:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lai Châu

Thời tiết những nơi khác