Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

17°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°
Nhiệt độ thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
Thấp/Cao

17°/

17°

Độ ẩm
Độ ẩm

58 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.62 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:09/06:17

Nhiệt độ Thành Phố Lai Châu

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
31° / 29°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thành Phố Lai Châu - Lai Châu
22° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
17° / 17°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 27°

Thời tiết Thành Phố Lai Châu theo giờ

Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.99 km/h

17° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 23/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.95 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:17

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 24/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.91 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 25/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.9 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 km/h

17° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

17° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 km/h

15° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.66 km/h

14° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 km/h

15° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.8 km/h

16° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 km/h

17° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.99 km/h

18° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.89 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 05/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.29 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu trong 12h tới

Lượng mưa Thành Phố Lai Châu những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lai Châu những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

370.5

NH3

2.19

NO

0.04

NO2

2.59

O3

6.53

PM10

8.17

PM2.5

7.05

SO2

0.32

Bình minh

05:54 am

Hoàng hôn

06:22 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lai Châu

Thời tiết những nơi khác