Dự báo thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu

Dự báo thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu

34°

mây cụm

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu
Thấp/Cao

34°/

34°

Độ ẩm
Độ ẩm

24 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.17 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:06/06:18

Nhiệt độ Huyện Phong Thổ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Phong Thổ - Lai Châu
35° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Phong Thổ - Lai Châu
24° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
22° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
32° / 30°

Thời tiết Huyện Phong Thổ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Phong Thổ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.42 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:18

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.71 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.45 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.32 km/h

19° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.32 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 31/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.74 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/06:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 01/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.04 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.99 km/h

24° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.16 km/h

23° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/06:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 04/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.2 km/h

24° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.1 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 km/h

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:54/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.09 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:53/06:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Thổ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Phong Thổ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Thổ những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

397.21

NH3

2.09

NO

0.04

NO2

0.33

O3

77.96

PM10

12.9

PM2.5

12.16

SO2

0.78

Bình minh

05:52 am

Hoàng hôn

06:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Thổ

Thời tiết những nơi khác