Dự báo thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai

Dự báo thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai

24°

mây thưa

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai
Thấp/Cao

24°/

24°

Độ ẩm
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.4 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:41/05:57

Nhiệt độ Huyện Ia Pa

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ia Pa - Gia Lai
33° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ia Pa - Gia Lai
24° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
23° / 23°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
35° / 36°

Thời tiết Huyện Ia Pa theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ia Pa những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 02/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.25 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 03/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.45 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.9 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.59 km/h

23° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 5 06/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.53 km/h

22° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 07/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.14 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.17 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 09/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.81 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 10/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.24 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 11/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.61 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 12/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.71 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.47 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 14/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.22 km/h

23° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 15/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:33/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 16/04
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 2.08 km/h

22° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:32/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Pa trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ia Pa những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Pa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

243.66

NH3

0.75

NO

0

NO2

1.01

O3

23.25

PM10

7.22

PM2.5

4.94

SO2

0.15

Bình minh

05:32 am

Hoàng hôn

05:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia Pa

Thời tiết những nơi khác