Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai

Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

89 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.54 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:56/05:19

Nhiệt độ Huyện Đức Cơ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Đức Cơ - Gia Lai
32° / 33°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Đức Cơ - Gia Lai
25° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
28° / 29°

Thời tiết Huyện Đức Cơ theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 30/11
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.61 km/h

21° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 01/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.14 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 02/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.12 km/h

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 03/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.64 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 04/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.42 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 05/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.22 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 4 06/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.49 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.16 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 08/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 09/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.25 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 10/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.86 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 2 11/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.88 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.02 km/h

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.93 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 14/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.75 km/h

19° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Cơ trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Đức Cơ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Cơ những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

310.42

NH3

0.5

NO

0

NO2

1.36

O3

52.21

PM10

4.79

PM2.5

4.32

SO2

0.24

Bình minh

06:04 am

Hoàng hôn

05:23 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Cơ

Thời tiết những nơi khác