Dự báo thời tiết Huyện Ia Grai - Gia Lai

Dự báo thời tiết Huyện Ia Grai - Gia Lai

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ia Grai - Gia Lai
Thấp/Cao

22°/

22°

Độ ẩm
Độ ẩm

83 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.06 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:58/05:19

Nhiệt độ Huyện Ia Grai

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ia Grai - Gia Lai
30° / 31°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ia Grai - Gia Lai
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
24° / 24°

Thời tiết Huyện Ia Grai theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ia Grai những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 3 05/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.44 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 06/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.81 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.01 km/h

19° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:19

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.41 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 09/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.6 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 10/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.12 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 11/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.04 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 12/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.69 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 13/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.39 km/h

19° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 14/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.9 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 15/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.75 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.01 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.59 km/h

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 18/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.24 km/h

16° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 19/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.63 km/h

15° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Grai trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ia Grai những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ia Grai những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

313.76

NH3

1

NO

0

NO2

2.96

O3

54.36

PM10

8.02

PM2.5

7.28

SO2

0.81

Bình minh

06:06 am

Hoàng hôn

05:24 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ia Grai

Thời tiết những nơi khác