Dự báo thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai

Dự báo thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai
Thấp/Cao

37°/

37°

Độ ẩm
Độ ẩm

22 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.72 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:49/05:58

Nhiệt độ Huyện Chư Sê

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Chư Sê - Gia Lai
34° / 35°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Chư Sê - Gia Lai
24° / 24°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
23° / 23°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
37° / 35°

Thời tiết Huyện Chư Sê theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chư Sê những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 24/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.9 km/h

22° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 25/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.46 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.79 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.72 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.72 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.07 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 29/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.41 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 30/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.14 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 31/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.42 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 01/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.6 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 02/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.66 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 03/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.25 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.25 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 04/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.54 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 05/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.99 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.99 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 5 06/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.38 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 07/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.54 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Sê trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Chư Sê những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Sê những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

340.46

NH3

2.6

NO

0.1

NO2

1.08

O3

77.25

PM10

12.54

PM2.5

10.78

SO2

0.85

Bình minh

05:39 am

Hoàng hôn

05:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Sê

Thời tiết những nơi khác