Dự báo thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk
Thấp/Cao

28°/

28°

Độ ẩm
Độ ẩm

53 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.59 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/05:57

Nhiệt độ Huyện Ea Kar

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Ea Kar - Đắk Lắk
30° / 31°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Ea Kar - Đắk Lắk
20° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 21°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
31° / 32°

Thời tiết Huyện Ea Kar theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ea Kar những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.96 km/h

19° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.17 km/h

19° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.83 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 06/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.97 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.97 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 07/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.69 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 08/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.88 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 09/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.74 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:37/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 10/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.9 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 11/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.61 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:36/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 12/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.37 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:35/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 13/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.47 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.47 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 14/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.59 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:34/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 15/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.17 km/h

20° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:33/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Kar trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Ea Kar những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Kar những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

253.68

NH3

0.89

NO

0.09

NO2

0.75

O3

39.34

PM10

9.16

PM2.5

6.01

SO2

0.42

Bình minh

05:33 am

Hoàng hôn

05:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Kar

Thời tiết những nơi khác