Dự báo thời tiết Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk
Thấp/Cao

21°/

21°

Độ ẩm
Độ ẩm

89 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.47 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:47/05:58

Nhiệt độ Thị xã Buôn Hồ

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk
35° / 36°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk
21° / 21°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
20° / 20°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
22° / 22°

Thời tiết Thị xã Buôn Hồ theo giờ

Dự báo thời tiết Thị xã Buôn Hồ những ngày tới

Ngày
Đêm
Chủ nhật 26/03
mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

Tốc độ gió 3.62 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.62 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa cường độ nặng

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.17 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.17 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.81 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.91 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 30/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.74 km/h

20° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.74 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 31/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.28 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.28 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 7 01/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.82 km/h

19° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Chủ nhật 02/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 km/h

19° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 03/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.96 km/h

21° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.96 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 04/04
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.4 km/h

22° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 05/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.61 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 06/04
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.49 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.49 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 07/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.84 km/h

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 08/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.46 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.46 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 09/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.61 km/h

20° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:38/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Buôn Hồ trong 12h tới

Lượng mưa Thị xã Buôn Hồ những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Buôn Hồ những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

287.06

NH3

2.82

NO

0

NO2

2.27

O3

32.54

PM10

9.55

PM2.5

7.13

SO2

0.94

Bình minh

05:37 am

Hoàng hôn

05:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Buôn Hồ

Thời tiết những nơi khác