Dự báo thời tiết Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk

39°

mây thưa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk
Thấp/Cao

39°/

39°

Độ ẩm
Độ ẩm

21 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.85 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:48/05:57

Nhiệt độ Huyện Cư Kuin

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk
37° / 37°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
21° / 22°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
35° / 35°

Thời tiết Huyện Cư Kuin theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cư Kuin những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 7 25/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.01 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Chủ nhật 26/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 1.83 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/05:57

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.1 km/h

21° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.6 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 30/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.85 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 31/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.56 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 01/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.13 km/h

20° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 02/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.73 km/h

20° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 2 03/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.81 km/h

21° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 04/04
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.21 km/h

22° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 05/04
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.16 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.16 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:41/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 5 06/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.03 km/h

21° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.03 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:40/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 07/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.85 km/h

20° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/35°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 08/04
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.39 km/h

18° / 37°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.39 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:39/05:58

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Kuin trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Cư Kuin những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Kuin những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

373.84

NH3

1.68

NO

0.11

NO2

1.01

O3

94.41

PM10

21.15

PM2.5

17.71

SO2

2.35

Bình minh

05:38 am

Hoàng hôn

05:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Kuin

Thời tiết những nơi khác