Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk

30°

mây thưa

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm
Độ ẩm

51 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.64 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:52/05:59

Nhiệt độ Huyện Buôn Đôn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
35° / 36°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
28° / 29°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
39° / 38°

Thời tiết Huyện Buôn Đôn theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 22/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.79 km/h

24° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:52/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 23/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.56 km/h

24° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:51/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 24/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.6 km/h

24° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 7 25/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.78 km/h

24° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/41°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.78 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:50/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Chủ nhật 26/03
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.33 km/h

22° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:49/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 27/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.24 km/h

22° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.24 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 28/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.07 km/h

23° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:48/05:59

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 29/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.23 km/h

23° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:47/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 5 30/03
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.91 km/h

21° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 6 31/03
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.38 km/h

23° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:46/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 7 01/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.61 km/h

22° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/39°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 02/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.44 km/h

23° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.44 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 2 03/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.76 km/h

22° / 41°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.76 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 04/04
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.02 km/h

21° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:43/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 4 05/04
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 km/h

22° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:42/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Buôn Đôn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

447.27

NH3

0.61

NO

0.28

NO2

3.68

O3

5.19

PM10

23.06

PM2.5

19.21

SO2

0.32

Bình minh

05:42 am

Hoàng hôn

06:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Buôn Đôn

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Buôn Đôn