Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
Thấp/Cao

30°/

30°

Độ ẩm
Độ ẩm

63 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.5 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:55/05:20

Nhiệt độ Huyện Buôn Đôn

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
30° / 32°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
29° / 31°

Thời tiết Huyện Buôn Đôn theo giờ

Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 6 01/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 km/h

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 02/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.87 km/h

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.87 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:55/05:20

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 03/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.69 km/h

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 04/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.29 km/h

21° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.29 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:56/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 3 05/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.13 km/h

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Thứ 4 06/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 3.9 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:57/05:21

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 07/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.67 km/h

21° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.67 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.37 km/h

20° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.37 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:58/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.93 km/h

19° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:22

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.43 km/h

19° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:59/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 2 11/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.65 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.65 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 3 12/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.09 km/h

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.09 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:00/05:23

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 4 13/12
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.36 km/h

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 14/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.93 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 6 15/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.9 km/h

21° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/05:24

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn trong 12h tới

Lượng mưa Huyện Buôn Đôn những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.

CO

233.65

NH3

0.12

NO

0.02

NO2

0.53

O3

56.51

PM10

0.93

PM2.5

0.84

SO2

0.09

Bình minh

06:03 am

Hoàng hôn

05:25 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Buôn Đôn

Thời tiết những nơi khác

Thời tiết xã phường Huyện Buôn Đôn