Ngày
Đêm
Thứ 7 20/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.51 km/h

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
2.51 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

68%

Chủ nhật 21/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.75 km/h

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

69%

Thứ 2 22/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.91 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

56%

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.55 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.55 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

86%

Thứ 4 24/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.43 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.43 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

74%

Thứ 5 25/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.81 km/h

26° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

994 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.81 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

54%

Thứ 6 26/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 km/h

26° / 38°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

994 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.73 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

45%

Thứ 7 27/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.52 km/h

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.52 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

53%

Chủ nhật 28/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.39 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.39 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

92%

Thứ 2 29/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.1 km/h

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:20/06:39

Tốc độ gió
Gió
1.1 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hùng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Hùng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Xã Hùng Sơn

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Hùng Sơn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/06:39

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Hùng Sơn
Thấp/Cao

26°

/

26°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Hùng Sơn
Độ ẩm

96%

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

0.16 km/h

Bình minh

05:20 am

Hoàng hôn

06:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hùng Sơn