Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.79 km/h

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.79 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Chủ nhật 01/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.18 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

54%

Thứ 2 02/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.59 km/h

23° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.59 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Thứ 3 03/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.68 km/h

23° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.68 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Thứ 4 04/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.01 km/h

24° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.01 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.26 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 6 06/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 1.88 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
1.88 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

70%

Thứ 7 07/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.19 km/h

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
2.19 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

66%

Chủ nhật 08/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.14 km/h

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
3.14 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

62%

Thứ 2 09/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.75 km/h

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:44/05:43

Tốc độ gió
Gió
3.75 km/h
Dự báo độ ẩm không khí
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hùng Sơn 10 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Hùng Sơn 10 ngày tới

Thời tiết Xã Hùng Sơn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Hùng Sơn
Bình minh/Hoàng hôn

05:44/05:43

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Hùng Sơn
Thấp/Cao

29°

/

29°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Hùng Sơn
Độ ẩm

80%

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

0.41 km/h

Bình minh

05:44 am

Hoàng hôn

05:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hùng Sơn