Dự báo thời tiết Xã Trung Thành - Huyện Tràng Định

Dự báo thời tiết Xã Trung Thành - Huyện Tràng Định

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết Xã Trung Thành - Huyện Tràng Định
Thấp/Cao

37°/

37°

Độ ẩm
Độ ẩm

35 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.54 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:09/06:33

Nhiệt độ Xã Trung Thành

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Trung Thành - Huyện Tràng Định
38° / 41°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Trung Thành - Huyện Tràng Định
27° / 27°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
37° / 39°

Thời tiết Xã Trung Thành theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Trung Thành những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 4 31/05
mây thưa mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.54 km/h

24° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây thưa

Thứ 5 01/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.81 km/h

25° / 39°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/37°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 02/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.1 km/h

26° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

38°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/38°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:33

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 03/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.73 km/h

25° / 40°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/40°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 04/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 km/h

25° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/36°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:34

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 05/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 06/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.04 km/h

25° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.04 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 07/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:35

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 08/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.54 km/h

24° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.54 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 6 09/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.75 km/h

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 10/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.2 km/h

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:36

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 11/06
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.2 km/h

24° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.2 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 12/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.41 km/h

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 3 13/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.22 km/h

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.22 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:37

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 4 14/06
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.89 km/h

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:09/06:38

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trung Thành trong 12h tới

Lượng mưa Xã Trung Thành những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trung Thành những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

317.1

NH3

0.52

NO

0.13

NO2

1.41

O3

113.01

PM10

36.86

PM2.5

33.58

SO2

2.15

Bình minh

05:09 am

Hoàng hôn

06:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Trung Thành

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn