Dự báo thời tiết Xã Cao Minh - Huyện Tràng Định

Dự báo thời tiết Xã Cao Minh - Huyện Tràng Định

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ thời tiết Xã Cao Minh - Huyện Tràng Định
Thấp/Cao

19°/

19°

Độ ẩm
Độ ẩm

85 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.15 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:13/06:00

Nhiệt độ Xã Cao Minh

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Cao Minh - Huyện Tràng Định
19° / 19°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Cao Minh - Huyện Tràng Định
17° / 17°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
14° / 14°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
19° / 19°

Thời tiết Xã Cao Minh theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Cao Minh những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 2 04/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 km/h

14° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.91 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 05/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.59 km/h

17° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:13/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 4 06/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.98 km/h

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:12/06:00

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 07/03
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.57 km/h

14° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/14°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:11/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 6 08/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 km/h

12° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:10/06:01

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 09/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.36 km/h

11° / 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.36 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:09/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 10/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 0.93 km/h

11° / 12°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.93 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:08/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 2 11/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.86 km/h

12° / 13°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất không khí
Áp suất

1020 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.86 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:07/06:02

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.69 km/h

13° / 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.69 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:06/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.88 km/h

15° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:05/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.89 km/h

16° / 16°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.89 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:04/06:03

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/03
mưa vừa mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.01 km/h

16° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.01 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:03/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa vừa

Thứ 7 16/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.82 km/h

16° / 18°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.82 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/03
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 km/h

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:02/06:04

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/03
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.31 km/h

14° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.31 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:01/06:05

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Minh trong 12h tới

Lượng mưa Xã Cao Minh những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Bình thường

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

687.6

NH3

1.57

NO

0.33

NO2

5.83

O3

47.92

PM10

42.35

PM2.5

39.98

SO2

2.06

Bình minh

06:00 am

Hoàng hôn

06:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cao Minh

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn