Ngày
Đêm
Thứ 7 30/09
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.16 km/h

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.16 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Chủ nhật 01/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.28 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
3.28 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 2 02/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.58 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1011 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.58 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Thứ 3 03/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.03 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.03 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Thứ 4 04/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 2.23 km/h

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.23 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

65%

Thứ 5 05/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất không khí
Áp suất

1010 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.84 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

66%

Thứ 6 06/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.01 km/h

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
3.01 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

77%

Thứ 7 07/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.13 km/h

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.13 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

71%

Chủ nhật 08/10
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 6.26 km/h

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
6.26 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

52%

Thứ 2 09/10
mây đen u ám
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 5.38 km/h

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
5.38 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 3 10/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 4.28 km/h

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1018 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
4.28 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

45%

Thứ 4 11/10
mây cụm
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 2.3 km/h

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.3 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

47%

Thứ 5 12/10
mây cụm
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 1.64 km/h

21° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.64 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

53%

Thứ 6 13/10
bầu trời quang đãng
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 1.9 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.9 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Thứ 7 14/10
mây rải rác
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.96 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
1.96 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Chủ nhật 15/10
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.04 km/h

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:45/05:44

Tốc độ gió
Gió
2.04 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồ Sơn 30 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Hồ Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Xã Hồ Sơn

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Hồ Sơn
Bình minh/Hoàng hôn

05:45/05:44

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Hồ Sơn
Thấp/Cao

30°

/

30°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Hồ Sơn
Độ ẩm

78%

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.49 km/h

Bình minh

05:45 am

Hoàng hôn

05:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hồ Sơn