Ngày
Đêm
Thứ 7 13/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.03 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
5.03 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Chủ nhật 14/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.88 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
2.88 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

59%

Thứ 2 15/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.95 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
1.95 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

64%

Thứ 3 16/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.39 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
2.39 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

52%

Thứ 4 17/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.99 km/h

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
3.99 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

72%

Thứ 5 18/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.82 km/h

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
5.82 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

60%

Thứ 6 19/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.86 km/h

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
3.86 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

81%

Thứ 7 20/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.72 km/h

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
2.72 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

73%

Chủ nhật 21/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3 km/h

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
3 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 2 22/07
mây thưa
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 2.46 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
2.46 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

54%

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.9 km/h

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
3.9 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

57%

Thứ 4 24/07
mưa nhẹ
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 km/h

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
2.43 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

81%

Thứ 5 25/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.06 km/h

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
2.06 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

61%

Thứ 6 26/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.92 km/h

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
2.92 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

68%

Thứ 7 27/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.66 km/h

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
1.66 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

81%

Chủ nhật 28/07
mưa vừa
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.21 km/h

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

995 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

05:19/06:40

Tốc độ gió
Gió
6.21 km/h
Độ ẩm không khí
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồ Sơn 30 ngày tới

Lượng mưa ở Xã Hồ Sơn 30 ngày tới

Thời tiết Xã Hồ Sơn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Bình minh - Hoàng hôn ở Xã Hồ Sơn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/06:40

Nhiệt độ thời tiết ở Xã Hồ Sơn
Thấp/Cao

26°

/

26°

Độ ẩm hiện tại ở Xã Hồ Sơn
Độ ẩm

94%

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn xa
Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió hiện tại
Gió

1.68 km/h

Bình minh

05:19 am

Hoàng hôn

06:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hồ Sơn