Dự báo thời tiết Xã Mông Ân - Huyện Bình Gia

Dự báo thời tiết Xã Mông Ân - Huyện Bình Gia

16°

mây cụm

Cảm giác như 15°
Nhiệt độ thời tiết Xã Mông Ân - Huyện Bình Gia
Thấp/Cao

16°/

16°

Độ ẩm
Độ ẩm

67 %

Tầm nhìn
Tầm nhìn

10 km

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.24 km/h

Bình minh - Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

06:20/05:11

Nhiệt độ Xã Mông Ân

Ngày
Nhiệt độ thời tiết ban ngày ở Xã Mông Ân - Huyện Bình Gia
24° / 23°
Đêm
Nhiệt độ thời tiết ban đêm ở Xã Mông Ân - Huyện Bình Gia
16° / 15°
Sáng
Nhiệt độ buổi sáng
13° / 12°
Tối
Nhiệt độ buổi tối
20° / 19°

Thời tiết Xã Mông Ân theo giờ

Dự báo thời tiết Xã Mông Ân những ngày tới

Ngày
Đêm
Thứ 5 07/12
mây rải rác mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 1.95 km/h

13° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

13°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1019 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:20/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây rải rác

Thứ 6 08/12
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Tốc độ gió 3.23 km/h

14° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

14°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1015 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.23 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

bầu trời quang đãng

Thứ 7 09/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 2.8 km/h

17° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.8 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:21/05:11

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Chủ nhật 10/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.95 km/h

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:22/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 11/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.12 km/h

21° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1014 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 3 12/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 km/h

21° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:23/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 13/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1017 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:12

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 5 14/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.61 km/h

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1016 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.61 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:24/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 6 15/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.42 km/h

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1013 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.42 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:25/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 7 16/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 km/h

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1012 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:13

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Chủ nhật 17/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.88 km/h

/ 15°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

9°/7°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

12°/7°

Áp suất không khí
Áp suất

1025 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.88 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:26/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 2 18/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 3.81 km/h

/ 10°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

8°/9°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

6°/10°

Áp suất không khí
Áp suất

1027 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:14

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 3 19/12
mưa nhẹ mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.71 km/h

/ 10°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

9°/9°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

8°/10°

Áp suất không khí
Áp suất

1025 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:27/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mưa nhẹ

Thứ 4 20/12
mây đen u ám mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.12 km/h

/ 14°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

8°/14°

Áp suất không khí
Áp suất

1029 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.12 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:15

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây đen u ám

Thứ 5 21/12
mây cụm mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.05 km/h

/ 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

13°/10°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

6°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1028 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 km/h
Bình minh - Hoàng hôn
Mặt trời mọc lặn

06:28/05:16

Dự báo thời tiết
Dự báo

mây cụm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mông Ân trong 12h tới

Lượng mưa Xã Mông Ân những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mông Ân những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

614.17

NH3

5.32

NO

0

NO2

6.43

O3

40.41

PM10

63.96

PM2.5

58.99

SO2

0.93

Bình minh

06:29 am

Hoàng hôn

05:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Mông Ân

Thời tiết những nơi khác

  • Hà nội
  • HCM
  • Đà nẵng
  • Quy Nhơn